Tầm nhìn


Eduway tin rằng giáo dục tốt sẽ giúp con người sống tốt hơn. Eduway tin rằng mỗi người có tiềm năng riêng do đó cần cách học riêng với nội dung phù hợp, có nhiều trải nghiệm chất lượng phong phú, diễn ra trong môi trường tối ưu để con người phát triển tốt nhất. Dựa trên triết lý Dịch vụ tạo ra giá trị, Eduway cố gắng trở thành một địa chỉ tin cậy giúp người học phát triển tốt hơn và hỗ trợ các tổ chức giáo dục đào tạo làm tốt hơn chức năng dạy và học. Eduway hướng đến trở thành nơi cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo xuất sắc ở Việt Nam. Tầm nhìn của Eduway chịu sự ảnh hưởng của rất nhiều triết lý giáo dục và đào tạo, một trong những ảnh hưởng đến từ câu nói của nhà kinh tế học Alfred Marshall :"The most valuable of all capital is that invested in human beings." được nêu trong sách Principles of Economics.

Motto của EduWay:

Học để tạo ra giá trị.
Learn better. Live better.