Dịch vụ

Hỗ trợ phiên dịch cho Doanh Nghiệp

Hỗ trợ phiên dịch: trong hội họp, thương thảo hợp đồng, chuyển giao công nghệ, trong quá trình đào tạo, theo học với thầy nước ngoài.

Hỗ trợ Doanh Nghiệp Dịch Thuật các tài liệu Chuyển Giao Công Nghệ và làm việc với đối tác người Nước Ngoài

Hỗ trợ doanh nghiệp liên lạc với đối tác nước ngoài.

Quý khách liên hệ với Eduway để được cung cấp dịch vụ tốt nhất:

Email: eduwaytutor@gmail.com

Điện thoại: 0931 383 074
Có thể bạn quan tâm
Đội ngũ chuyên gia tư vấn
Thạc sĩ Nguyễn Thị Thuý
  • - Điện thoại: 0931.383.074
  • - Email: eduwaytutor@gmail.com
"Ms Thúy là thạc sỹ chuyên Nghiên cứu và điều tra xã hội học tốt nghiệp tại Pháp. "
Thạc sĩ Lê Hoài Nam
  • - Điện thoại: 0931.383.074
  • - Email: eduwaytutor@gmail.com
"Mr Nam là Kỹ Sư Chất Lượng Cao Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, và tốt nghiệp MBA đại học..."
Tiến sĩ Lê Quốc Chơn
  • - Điện thoại: 0931.383.074
  • - Email: eduwaytutor@gmail.com
"Mr Chơn tốt nghiệp Kỹ sư tại Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, Thạc sĩ tại Trường Đại học Paris..."