Điều khoản thực hiện

 

Gia sư khi đến cộng tác cùng EduWay nhận các quyền lợi sau

 
 • Được tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm miễn phí
 • Được hỗ trợ xây dựng chương trình dạy, đánh giá kết quả học tập
 • Hỗ trợ tài liệu sử dụng trong quá trình dạy
 • Được giới thiệu đến khách hàng nhanh chóng
 

Trách nhiệm của Gia sư

 
 • Gia sư có trách nhiệm đảm bảo chất lượng dạy và học sao cho người học tiến bộ.
 • Làm gia sư theo phong cách chuyên nghiệp (chuẩn bị bài, đi dạy đúng giờ, đủ thời lượng, đánh giá kết quả học chu đáo), đặc biệt với tâm sinh lý học sinh phải cẩn thận, trao đổi với phụ huynh là giải pháp tốt nhất khi gặp vấn đề khó khăn, và liên lạc với EduWay để nhận hỗ trợ.
 • Khi dừng dạy phải báo lại EduWay để tìm người thay thế - tránh gây gián đoạn việc học của khách hàng.
 • Cộng tác với EduWay để đánh giá khách quan kết quả học tập của người học để nâng cao chất lượng dịch vụ dạy.


Trách nhiêm của khách hàng

 
 • Phải đảm bảo môi trường dạy cho Gia sư an toàn.
 • Cộng tác với Gia sư, với EduWay để việc dạy-học đạt kết quả tốt nhất.
 • Khi gặp sự cố phải giải quyết trên thương thảo, liên lạc với EduWay để cùng giải quyết các khó khăn.