Sứ mạng

Eduway sẽ mang những kiến thức, kỹ năng, công nghệ giáo dục và đào tạo tốt nhất phục vụ Người Việt Nam. Eduway giúp khách hàng xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá, điều chỉnh để cuối cùng đạt được mục đích tốt nhất trong việc học. Học là để sống tốt, bao gồm hai mục đích: (1) dùng được kiến thức, kỹ năng để phục vụ xã hội qua đó nuôi sống bản thân và gia đình, (2) đạt cảm giác sống ý nghĩa và thỏa mãn cuộc đời.
 
Thời gian của mỗi chúng ta trên quả đất này là rất giới hạn, hãy làm những gì tốt nhất cho nhau.