Quy trình

A. Quy trình EduWay cộng tác với Gia sư


Gia sư có thể là sinh viên, giáo viên, hay người đi làm. Nếu muốn cộng tác làm gia sư với EduWay thì thực hiện theo quy trình sau:
 1. Đăng ký làm Gia sư trên web: www.eduway.vn
 2. Gia sư gửi kèm thông tin về học tập, kinh nghiệm, nghề nghiệp hiện tại, địa chỉ nơi làm việc, số CMND.
 3. EduWay sẽ liên lạc với Gia sư để trao đổi, xác minh thông tin.
 4. Nếu đạt yêu cầu thì Gia sư sẽ tham gia lớp học bồi dưỡng kỹ năng sư phạm do EduWay tổ chứ.
 5. Và sau đó là EduWay giới thiệu Gia sư đến gặp khách hàng.
 

B. Quy trình EduWay giới thiệu Gia sư cho khách hàng

 
 1. Quý khách hàng đăng ký tìm gia sư trên trang web: www.eduway.vn hay liên lạc điện thoại, email.
 2. EduWay sẽ liên lạc lại với khách hàng để xác minh thông tin và trao đổi thêm về nội dung khách hàng yêu cầu.
 3. EduWay sẽ giới thiệu Gia sư với khách hàng.
 4. Gia sư đến gặp khách hàng, trao đổi và nhận lớp.
 5. Nếu khách hàng có yêu cầu khác thì EduWay sẽ điều chỉnh (thay đổi gia sư,...).
 6. Trong quá trình dạy học, EduWay sẽ theo dõi đánh giá chất lượng dạy học của Gia sư và của người học để cải thiện chất lượng phục vụ, chất lượng dạy và học.