Gia sư tiêu biểu
Hello World! https://fkp5zl.com?hs=729c5e3fe300924331db646343caeaac&

Gia sư: Hello World! https://fkp5zl.com?hs=729c5e3fe300924331db646343caeaac&

 • - Giới tính: rr9ek6
 • - Năm sinh: re8ppc
 • - Số CMND: vhm7cf
 • - Điện thoại: zdyt82
 • - Email: uxoky@mailto.plus
 • - Địa chỉ: bp4jeo
 • - Bằng cấp: lgw2g3
 • - Kinh nghiệm: j1312j
 • - Môn dạy: 2urou5
 • - KV ưu tiên: 7vf8dr
 • - Nghề nghiệp: g3apis
 • - Nơi công tác: kksyev

"c0l12i"

Đề xuất từ Eduway
Nguyễn Thị Kim Yến
 • - Năm sinh:03/05/2000
 • - Điện thoại:0931.383.074
 • - Email:eduwayeducation@gmail.com
"Ba năm liền là học sinh giỏi tại trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, ĐTB lớp 12 là 9.1. Đạt huy chương đồng môn vật lý olympic miền Nam. Thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, luôn đúng giờ, sáng tạo trong công tác giảng dạy."
Đinh Bảo Nguyên
 • - Năm sinh:14/03/2000
 • - Điện thoại:0931.383.074
 • - Email:eduwaweducation@gmail.com
"Làm việc chuyên nghiệp trong giảng dạy và học tập"
Hello World! https://racetrack.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=729c5e3fe300924331db646343caeaac&
 • - Năm sinh:ab64o9
 • - Điện thoại:bsb2gh
 • - Email:yhfee@chitthi.in
"zl8g6e"
Chasia Fillia
 • - Năm sinh:05/05/1995
 • - Điện thoại:0935 00 99 55
 • - Email:eduwayeducation@gmail.com
"Thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, luôn đúng giờ, sáng tạo trong công tác giảng dạy"