Tin tức

How to learn well English language?

Viết bởi: Le Quoc Chon, 18 02 2023
Ladies and gentlements,

If you want to learn well English language, the only two things you need to do daily: listen and speak. The more you listen, the better you speak. Listening is the fundamental to learn any natural language - this is how all children learn to speak. 

After that, you can read a bit more everyday to enrich your vocabulary and grammar, still you should focus on listening and speaking. Over time, when you can communicate well in speaking, you spend more time reading and writing, this gradually improve your English language skill. 

Is there another way to learn English language? Yes. Talk to others in English everyday, ideally those who speak well English, or at least better than you do. 

That's the only secret to learn well English language and achieve communicative level. However, if you want to reach the master level, it takes very long time to learn and practise, learn from the Masters by reading their works or attending their lessons. 

Enjoy your day! 
Có thể bạn quan tâm
11 06 2023 Xem thêm
What problems worth solving?
Feynman wrote a letter to his former student explaining what problems worth solving: The worthwhile...
27 05 2023 Xem thêm
Làm R&D trong công nghiệp Hóa Học
Doanh nghiệp cần các kỹ sư và nhà nghiên cứu giải quyết vấn đề của doanh nghiệp đó như tối ưu vận...
16 03 2023 Xem thêm
Các yếu tố giúp khởi nghiệp thành công
Cần phải xác định đúng vấn đề và tìm một team phù hợp.
04 01 2023 Xem thêm
Cách định giá cổ phiếu trước khi mua
Lấy tổng tài sản (đã trừ nợ, trừ thuế) chia cho tổng số cổ phiếu.
28 12 2022 Xem thêm
Các thông số tài chính quan trọng phải biết trước khi đầu tư chứng khoán
Đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của bạn nên phải cẩn trọng trước khi đầu tư. Phải xem xét lịch sử kinh...