Tin tức

How did Einstein work?

Viết bởi: Bryan Collins on Forbes, 17 04 2020

Work Like A Boss

"Keep in mind that besides the eight hours of work, each day also has eight hours for fooling around, and then there’s also Sunday."
 

Roast Yourself like A Crocodile

“No telephones, no responsibilities, absolute tranquility...I am lying on the shore like a crocodile, allowing myself to be roasted by the sun, never see a newspaper, and do not give a hoot about the so-called world.”
 

Don't Wait For Inspiration To Strike

“A new idea comes suddenly and in a rather intuitive way...but intuition is nothing but the outcome of earlier intellectual experience.”
 

Seek Out Adversity

“To dwell on the things that depress or anger us does not help in overcoming them. One must knock them down alone.”


Source
https://www.forbes.com/sites/bryancollinseurope/2018/07/12/4-timeless-productivity-lessons-from-albert-einstein/#195157001610
Có thể bạn quan tâm
27 05 2023 Xem thêm
Làm R&D trong công nghiệp Hóa Học
Doanh nghiệp cần các kỹ sư và nhà nghiên cứu giải quyết vấn đề của doanh nghiệp đó như tối ưu vận...
16 03 2023 Xem thêm
Các yếu tố giúp khởi nghiệp thành công
Cần phải xác định đúng vấn đề và tìm một team phù hợp.
18 02 2023 Xem thêm
How to learn well English language?
Just speak as much as you can.
04 01 2023 Xem thêm
Cách định giá cổ phiếu trước khi mua
Lấy tổng tài sản (đã trừ nợ, trừ thuế) chia cho tổng số cổ phiếu.
28 12 2022 Xem thêm
Các thông số tài chính quan trọng phải biết trước khi đầu tư chứng khoán
Đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của bạn nên phải cẩn trọng trước khi đầu tư. Phải xem xét lịch sử kinh...