Tin tức

Ai có thể dạy Tiếng Anh hiệu quả

Viết bởi: Lê Quốc Chơn, 06 08 2020
  • Người dạy phải thực sự yêu và giỏi Tiếng Anh.

  • Có hỗ trợ tốt của cơ sở vật chất và tài liệu học tốt

  • Đánh giá được một cách chính xác năng lực chi tiết của người học. Và lấy đánh giá khách quan làm cột mốc định vị trình độ người học và để định hướng phương pháp và nội dung dạy hiệu quả.

  • Đánh giá được chất lượng dạy thường xuyên.
     

  • Dạy ngôn ngữ cần nhấn mạnh khả năng đọc với óc phân tích, viết hàn lâm có mức độ logic cao, đồng thời phát triển sự sáng tạo và yêu ngôn ngữ trong người học. Nhấn mạnh đến các ứng dụng thực tế của ngôn ngữ Anh.

  • Người dạy phải tự học bền bỉ để phát triển năng lực liên tục.

  • Người dạy cần cập nhật chuyên môn và tiêu chuẩn chất lượng liên tục. So sánh đối chiếu nhiều nơi tốt nhất trên thế giới để có cái nhìn khách quan.

  • Yêu cầu người học đạt tiêu chuẩn cao là chuẩn mực.

Có thể bạn quan tâm
11 06 2023 Xem thêm
What problems worth solving?
Feynman wrote a letter to his former student explaining what problems worth solving: The worthwhile...
27 05 2023 Xem thêm
Làm R&D trong công nghiệp Hóa Học
Doanh nghiệp cần các kỹ sư và nhà nghiên cứu giải quyết vấn đề của doanh nghiệp đó như tối ưu vận...
16 03 2023 Xem thêm
Các yếu tố giúp khởi nghiệp thành công
Cần phải xác định đúng vấn đề và tìm một team phù hợp.
18 02 2023 Xem thêm
How to learn well English language?
Just speak as much as you can.
04 01 2023 Xem thêm
Cách định giá cổ phiếu trước khi mua
Lấy tổng tài sản (đã trừ nợ, trừ thuế) chia cho tổng số cổ phiếu.