Tin tức

Quizzes for English Teachers

Viết bởi: www.tefl.net, 09 04 2020

Multiple-choice quizzes for teachers of English as a foreign or second language. After doing each quiz you can check your score and see the answers. Suitable for desktop computers, tablets, smartphones — and also printer-friendly.
 

TEFL Terminology Quizzes

 

These quizzes cover terms listed in our TEFL Glossary. As you can see from the quiz titles below, each quiz covers terms related to a particular topic.


Click HERE to test and review your knowledge.

Source: https://www.tefl.net/quizzes/
Có thể bạn quan tâm
11 06 2023 Xem thêm
What problems worth solving?
Feynman wrote a letter to his former student explaining what problems worth solving: The worthwhile...
27 05 2023 Xem thêm
Làm R&D trong công nghiệp Hóa Học
Doanh nghiệp cần các kỹ sư và nhà nghiên cứu giải quyết vấn đề của doanh nghiệp đó như tối ưu vận...
16 03 2023 Xem thêm
Các yếu tố giúp khởi nghiệp thành công
Cần phải xác định đúng vấn đề và tìm một team phù hợp.
18 02 2023 Xem thêm
How to learn well English language?
Just speak as much as you can.
04 01 2023 Xem thêm
Cách định giá cổ phiếu trước khi mua
Lấy tổng tài sản (đã trừ nợ, trừ thuế) chia cho tổng số cổ phiếu.