Tin tức

What does Sam Zell advise his kids and grandkids?

Viết bởi: Le Quoc Chon, 30 06 2021
After reading his book: Am I being too subtle? I found this passage at the end of the book, so I quote it here for those who are interested.
 
"I’ve never pushed my kids to work for me. Unlike a
patriarch who created a widget manufacturing company
and wants it to be perpetuated by his son or daughter, I’ve
never had any aspirations of immortality through my
business. This was my dream; I won’t impose it on someone
else.

 
I tell my kids and grandkids, “Your responsibility is to
maximize the skills you were given. But whatever you
decide to do, invest everything you have in it—excel. What
I’ve done is not the example I wanted to set; it’s the way
I’ve done it that I hope you emulate, through focus, effort,
and commitment."
Có thể bạn quan tâm
27 05 2023 Xem thêm
Làm R&D trong công nghiệp Hóa Học
Doanh nghiệp cần các kỹ sư và nhà nghiên cứu giải quyết vấn đề của doanh nghiệp đó như tối ưu vận...
16 03 2023 Xem thêm
Các yếu tố giúp khởi nghiệp thành công
Cần phải xác định đúng vấn đề và tìm một team phù hợp.
18 02 2023 Xem thêm
How to learn well English language?
Just speak as much as you can.
04 01 2023 Xem thêm
Cách định giá cổ phiếu trước khi mua
Lấy tổng tài sản (đã trừ nợ, trừ thuế) chia cho tổng số cổ phiếu.
28 12 2022 Xem thêm
Các thông số tài chính quan trọng phải biết trước khi đầu tư chứng khoán
Đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của bạn nên phải cẩn trọng trước khi đầu tư. Phải xem xét lịch sử kinh...