Tin tức

The Basic Spelling Vocabulary List

Viết bởi: readingrockets.org, 01 04 2020

This list was devised to help educators know which spelling words should be taught to children. The list contains 850 words that account for 80 percent of the words children use in their writing — the ones they need to be able to spell correctly.
 

Mastering this relatively small corpus of words yields a high rate of return. For example, the most common 1,000 words are used 13 times more frequently than the next most common 1,000 words. It also provides teachers flexibility in planning spelling instruction, providing an opportunity to give children the "basics" while supplementing with other spelling words germane to classroom activities.
 

Grade level for each word was determined based upon difficulty, pattern of occurrence in children's writing across grades, and grade placement on current vocabulary lists and spelling materials.


Read the list here
Có thể bạn quan tâm
27 05 2023 Xem thêm
Làm R&D trong công nghiệp Hóa Học
Doanh nghiệp cần các kỹ sư và nhà nghiên cứu giải quyết vấn đề của doanh nghiệp đó như tối ưu vận...
16 03 2023 Xem thêm
Các yếu tố giúp khởi nghiệp thành công
Cần phải xác định đúng vấn đề và tìm một team phù hợp.
18 02 2023 Xem thêm
How to learn well English language?
Just speak as much as you can.
04 01 2023 Xem thêm
Cách định giá cổ phiếu trước khi mua
Lấy tổng tài sản (đã trừ nợ, trừ thuế) chia cho tổng số cổ phiếu.
28 12 2022 Xem thêm
Các thông số tài chính quan trọng phải biết trước khi đầu tư chứng khoán
Đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của bạn nên phải cẩn trọng trước khi đầu tư. Phải xem xét lịch sử kinh...