Tin tức

The Education of an Inventor: Thomas A. Edison

Viết bởi: edison.rutgers.edu, 05 04 2020
Edison credited his mother with being his most important teacher. "My mother taught me how to read good books quickly and correctly," he later recalled, "and as this opened up a great world in literature, I have always been thankful for this early training." Edison remained an avid reader for the rest of his life.

Among the writers Edison read in these early days, sometimes together with his mother, were English historian Edward Gibbon, the Scottish philosopher and historian David Hume, and the revolutionary Thomas Paine. Edison's father, Samuel, a great admirer of Paine's political thought, had a set of Paine's collected works. Reading Paine, Edison later said, taught him how to think

Read more HERE
Có thể bạn quan tâm
11 06 2023 Xem thêm
What problems worth solving?
Feynman wrote a letter to his former student explaining what problems worth solving: The worthwhile...
27 05 2023 Xem thêm
Làm R&D trong công nghiệp Hóa Học
Doanh nghiệp cần các kỹ sư và nhà nghiên cứu giải quyết vấn đề của doanh nghiệp đó như tối ưu vận...
16 03 2023 Xem thêm
Các yếu tố giúp khởi nghiệp thành công
Cần phải xác định đúng vấn đề và tìm một team phù hợp.
18 02 2023 Xem thêm
How to learn well English language?
Just speak as much as you can.
04 01 2023 Xem thêm
Cách định giá cổ phiếu trước khi mua
Lấy tổng tài sản (đã trừ nợ, trừ thuế) chia cho tổng số cổ phiếu.