Tin tức

Tính kế thừa hay tích lũy của sự Học

01 01 2019
Sự học của con người có tính kế thừa. Mọi kiến thức và kỹ năng được phát triển dựa trên môi trường sẵn có di truyền. Nền tảng kiến thức và kỹ năng bắt đầu tích lũy từ bé, và cứ thế tích tụ cho đến khi trưởng thành. Ban đầu, người học thường học trong môi trường học có tổ chức (kiểm soát). Theo thời gian, người học sẽ có nhiều tự do hơn trong lựa chọn môn học, cách học và môi trường học. Cuối cùng là giai đoạn tự học trong tự do hoàn toàn.
 
Lứa tuổi có thể bắt đầu làm việc là từ 16 tuổi. Dưới 16 tuổi là giai đoạn học bắt buộc chuẩn bị kiến thức và kỹ năng tối thiểu cho sự độc lập hoàn toàn trên đường đời. Đầu tư cho gian đoạn dưới 16 tuổi là đặc biệt quan trọng và cần phải ưu tiên nhất. Trách nhiệm này thuộc về Nhà Nước, có sự phối hợp từ gia đình. Nếu Nhà Nước không đủ nguồn lực để đầu tư thì cần sử dụng chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư cho giai đoạn giáo dục này.
 
Ở mỗi giai đoạn có mục đích, chương trình học, tổ chức dạy học và cách đánh giá riêng. Và được thiết kế sao cho các giai đoạn giáo dục có tính kế thừa một cách liên tục. Giai đoạn trước làm nền tảng cho giai đoạn sau. Càng về sau, tính kiểm soát người học giảm dần và hướng đến độc lập toàn diện cho người học. Bởi suy cho cùng, mục đính của giáo dục là giúp cho con người thích nghi tốt với môi trường sống. Thích nghi ở đây không chỉ là sự tồn tại của sự sống một cách đơn thuần, mà có cả sự vui vẻ. 
 
Lê Quốc Chơn
Có thể bạn quan tâm
11 06 2023 Xem thêm
What problems worth solving?
Feynman wrote a letter to his former student explaining what problems worth solving: The worthwhile...
27 05 2023 Xem thêm
Làm R&D trong công nghiệp Hóa Học
Doanh nghiệp cần các kỹ sư và nhà nghiên cứu giải quyết vấn đề của doanh nghiệp đó như tối ưu vận...
16 03 2023 Xem thêm
Các yếu tố giúp khởi nghiệp thành công
Cần phải xác định đúng vấn đề và tìm một team phù hợp.
18 02 2023 Xem thêm
How to learn well English language?
Just speak as much as you can.
04 01 2023 Xem thêm
Cách định giá cổ phiếu trước khi mua
Lấy tổng tài sản (đã trừ nợ, trừ thuế) chia cho tổng số cổ phiếu.