Tin tức

What top colleges want from their students?

Viết bởi: Prepscholar, 26 07 2019


We've covered a lot in this section. To sum up, here are the major takeaways:

  • Top colleges want students who are going to change the world.
  • The best predictor of future success is previous success.
  • Because future success requires deep achievement, you should demonstrate deep achievement in high school.
  • Forget well rounded—you want to develop a huge spike
Attention: Essentially, you need to prove that you’re capable of deep accomplishment in a field. This is what your application ultimately must convey: that you are world class in something you care deeply about.
Có thể bạn quan tâm
11 06 2023 Xem thêm
What problems worth solving?
Feynman wrote a letter to his former student explaining what problems worth solving: The worthwhile...
27 05 2023 Xem thêm
Làm R&D trong công nghiệp Hóa Học
Doanh nghiệp cần các kỹ sư và nhà nghiên cứu giải quyết vấn đề của doanh nghiệp đó như tối ưu vận...
16 03 2023 Xem thêm
Các yếu tố giúp khởi nghiệp thành công
Cần phải xác định đúng vấn đề và tìm một team phù hợp.
18 02 2023 Xem thêm
How to learn well English language?
Just speak as much as you can.
04 01 2023 Xem thêm
Cách định giá cổ phiếu trước khi mua
Lấy tổng tài sản (đã trừ nợ, trừ thuế) chia cho tổng số cổ phiếu.